Λαμβάνοντας υπόψιν τις σύγχρονες τάσεις και την στροφή των νέων αγροτών σε νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, δημιουργήθηκε ο συνεταιρισμός ¨Μινωική Γη¨. Πρόκειται για  ένα αγροτικό συνεταιρισμό με παγκρήτια εμβέλεια που ασχολείται με το Φραγκόσυκο, την Αλόη και τα αρωματικά φυτά. Με  έδρα την τοπική κοινότητα Χόνδρου του δήμου Βιάννου, νομού Ηρακλείου, προσδοκούμε την ανάπτυξη της παραγωγής μας με στόχο την επεξεργασία, την μεταποίηση και την τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων με κύριο στόχο το εμπόριο.

Σκοπός μας είναι η επίτευξη υγειών συνεργασιών, που βασίζονται στην αμοιβαία  ισότητα, εμπιστοσύνη και  αλληλοϋποστήριξη των μελών, με κύριο στόχο την οικονομική κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή τους. Σημείο αναφοράς για εμάς  αποτελεί η επένδυση σε πόρους, χρόνο και τεχνογνωσία, με προτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σημερινού αγρότη και του σημερινού καταναλωτή, πάντα με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.  Με την καθοδήγηση των επιστημονικών συνεργατών αποσκοπούμε στην εύρεση νέων ιδεών και  τεχνικών που αποδεδειγμένα προσφέρουν ένα καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα.

Αυτοσκοπός του συνεταιρισμού είναι η ανάδειξη της οικογενειακής γεωργίας, ως κίνητρο των νέων για να παραμείνουν και να ασχοληθούν με την ύπαιθρο. Κατ επέκταση συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, αφού η συγκέντρωση οικογενειακών γαιών βοηθάει την ανέλιξη βιοκαλλιεργητικών εφαρμογών με στόχο την επιχειρηματική δράση.

Βασικός στόχος του συνεταιρισμού είναι η δημιουργία μεταποιητικής μονάδας, που  θα παρέχει την δυνατότητα να μεταποιεί και να εμπορεύεται τα παραγόμενα προϊόντα, με τρόπο τέτοιο που να  αξιοποιεί πλήρως την παραγωγή. Μέσω της μονάδας μπορούν να παραχθούν προϊόντα σε διάφορες μορφές και για πολλές χρήσεις όπως προϊόντα για κτηνοτροφική χρήση, προϊόντα διαθέσιμα προς βρώση και παράγωγα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κοσμετολογία. Σκοπός είναι ο συνεταιρισμός να μπορεί να διαθέσει τα προϊόντα και τα παράγωγά τους σε οποιαδήποτε μορφή μπορούν να διατεθούν .

Καταστατικό  Α.Σ.  Μινωική Γη